Do početka nove sezone dužina isporuke naočara iznosi 4-5 dana.